Төрийн албаны шалгалтын материалын хариунууд /1-1039/ Дэлгэрэнгүй»
2009 оны тестын материалаас гадна "Монгол улсын засгийн газрын 2008-2012 оны үйл ажиллагааны үйл ажиллагааны хөтөлбөр"орж ирдэг юм байна шүү. Дэлгэрэнгүй»
Төрийн албаны шалгалтын тестийн хариу 1-1038 /татаарай/ Дэлгэрэнгүй»
1.Төрийн жинхэнэ албыг нэрлэ

  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

2. Төрийн албаны үндсэн зарчим  аль нь вэ
            А. Захирах, захирагдах ёс
            Б. Ард түмэнд үйлчлэх
            В. Тэгш байдал
            Г. Төрийн алба мэргэшсэн, тогтвортой байх
3. Төрийн өндөр албан тушаалтны зэрэг зиндаа, түүнтэй адилтгах төрийн албан тушаалтны зэрэглэлийг хаанаас тогтоох вэ
            А.  УИХ
            Б. ЗГ
            В. Төрийн албаны зөвлөл
            Г. Яам Дэлгэрэнгүй»
ТӨРИЙН ЖИНХЭНЭ АЛБАНЫ МЭРГЭШЛИЙН ШАЛГАЛТ АВАХ ЖУРАМ Дэлгэрэнгүй»
2009 ОНЫ 12 ДУГААР САРД ТӨРИЙН ЖИНХЭНЭ АЛБАН ТУШААЛЫН СУЛ ОРОН ТООГ НӨХӨХ ИРГЭДИЙГ СОНГОН ШАЛГАРУУЛАХ ТӨРИЙН АЛБАНЫ МЭРГЭШЛИЙН ШАЛГАЛТЫН ТУХАЙ Дэлгэрэнгүй»
  • Монгол Улсын  Үндсэн хууль,
  • Монгол Улсын Үндсэн хуулийн цэцийн тухай хууль,
  • Үндсэн хуулийн цэцэд маргаан хянан шийдвэрлэх  ажиллагааны тухай хууль,
  • Төрийн бэлэг тэмдгийн тухай хууль,
  • Монгол Улсын Их Хурлын тухай хууль,
  • Монгол Улсын Засгийн газрын тухай хууль,
  • Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн тухай хууль,
 Дэлгэрэнгүй»